Standard Svensk standard · SS-ISO 14617-2

Grafiska symboler för scheman - Del 2: Symboler för allmän tillämpning

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Graphical symbols for diagrams - Part 2: Symbols having general application

Artikelnummer: STD-32940

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 28

Ersätter: SMS 712