Standard Svensk standard · SMS 712

Hydrauliska och pneumatiska anläggningar - Symboler för fluidscheman

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14617-3 , SS-ISO 14617-4 , SS-ISO 14617-9 , SS-ISO 14617-2

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Hydraulic and pneumatic equipment - Symbols for fluid diagrams

Artikelnummer: STD-2113

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-02-20

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-ISO 14617-3 , SS-ISO 14617-4 , SS-ISO 14617-9 , SS-ISO 14617-2