Standard Svensk standard · SS-ISO 14617-9

Grafiska symboler för scheman - Del 9: Pumpar, kompressorer och fläktar

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14617 specifies graphical symbols for pumps, compressors and fans, used mainly for transportation, in diagrams (for pumps and compressors used mainly for energy conversion, such as those in fluid power systems, see ISO 14617-10). For the fundamental rules of creation and application of graphical symbols in diagrams, see ISO 81714-1. For an overview of ISO 14617, information on the creation and use of registration numbers for identifying graphical symbols used in diagrams, rules for the presentation and application of these symbols, and examples of their use and application, see ISO 14617-1.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32947

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 14

Ersätter: SMS 712