Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11442:2006

Teknisk produktdokumentation - Dokumenthantering (ISO 11442:2006)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar grundläggande regler för hantering av tekniska dokument.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Datorstödd design (35.240.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Document management (ISO 11442:2006)

Artikelnummer: STD-44876

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 15

Finns även på: SS-EN ISO 11442:2006

Ersätter: SS-EN ISO 11442-1 , SS-EN ISO 11442-2 , SS-EN ISO 11442-3 , SS-EN ISO 11442-4 , SS-ISO 11442-5