Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17450-2:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Generella begrepp - Del 2: Grundsatser, specifikationer, operatorer och osäkerheter (ISO 17450-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/TS 17450 defines terms related to specifications, operators (and operations) and uncertainties used in geometrical product specifications (GPS) standards, presents the basic tenets of the GPS philosophy while discussing the impact of uncertainty on those tenets, and examines the processes of specification and verification as they apply to GPS.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities (ISO 17450-2:2012)

Artikelnummer: STD-87778

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-19

Antal sidor: 32