Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5436-1

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur; Profilmetod: Ytnormaler - Del 1: Mekanisk kalibrering (ISO 5436-1:2000)

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Measurement standards - Part 1: Material measures (ISO 5436-1:2000)

Artikelnummer: STD-27588

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-ISO 5436