Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 15530-1:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet - Del 1: Översikt och metrologiska egenskaper (ISO/TS 15530-1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15530 provides an overview of the ISO 15530 series. It discusses the metrological characteristics of coordinate measuring machines (CMMs), the sources of task-specific uncertainty, and the relationship between the ISO 10360 and ISO 15530 series.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 1: Overview and metrological characteristics (ISO/TS 15530-1:2013)

Artikelnummer: STD-8015400

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-22

Antal sidor: 28