Standard Svensk standard · SS-ISO 12757-2

Ritmateriel - Kulspetspennor och patroner med dynamisk viskositet > 1000mPas - Del 2: Dokumentationsanvändning (DOC)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritmateriel (01.100.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Ball point pens and refills - Part 2: Documentaryuse (DOC)

Artikelnummer: STD-22518

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-20

Antal sidor: 8