Standard Svensk standard · SS 2404

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna CD7 t o m CD10

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes CD7 to CD10

Artikelnummer: STD-4978

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 2