Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-605:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 605: Nominella egenskaper hos beröringsfria (autofokus) instrument (ISO 25178-605:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the design and metrological characteristics of a particular non-contact instrument for measuring surface texture using the point autofocusing.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments (ISO 25178-605:2014)

Artikelnummer: STD-100720

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-26

Antal sidor: 44