Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9493:2010

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätutrustning för dimensionsmätning - Vippindikatorer - Konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 9493:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the most important design and metrological characteristics of dial test indicators (lever type).

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Dial test indicators (lever type) - Design and metrological characteristics (ISO 9493:2010)

Artikelnummer: STD-75996

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 36