Standard Svensk standard · SS-ISO 8512-2

Mätdon - Planskivor - Del 2: Sten

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Surface plates - Part 2: Granite

Artikelnummer: STD-13916

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 28