Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-2

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 2: Tillägg till grundläggande symboler

Status: Gällande

Omfattning
This part of IS0 3511 is an extension of part I, which is limited to identification of instrument functions.This part of IS0 3511 includes additional symbols and is intended for the communication of measurement and control functions among instrument specialists and other engineers involved with vessels, piping, layout design and operation.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 2: Extensions of basic requirements

Artikelnummer: STD-9089

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-06-06

Antal sidor: 16