Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 17863:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Toleranssättning av rörliga konstruktioner (ISO/TS 17863:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification specifies the indication of constraint conditions in between the parts of movable assemblies in conjunction with tolerancing according to ISO GPS standards. On geometrical tolerancing, one part of the assembly includes tolerance indications and another part includes corresponding datum indications.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Geometrical tolerancing of moveable assemblies (ISO/TS 17863:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-105532

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-17

Antal sidor: 32