Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1119:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Konvinklar och koniciteter (ISO 1119:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard provides calculated values for a series of cones or conical tapers, ranging from 120° to less than 1°, or ratios from 1:0,289 to 1:500, intended for general use in technical engineering.

It applies only to plain conical surfaces, and excludes prismatic pieces, taper threads, bevel gears, etc.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and taper angles (ISO 1119:2011)

Artikelnummer: STD-82586

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-12-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 1119