Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-9:2014

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 9: Koordinatmätmaskiner med flergivarsystem (ISO 10360-9:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10360 specifies procedures for testing the performance of coordinate measuring machines of various designs that use multiple probing systems in contacting and non-contacting mode.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 9: CMMs with multiple probing systems (ISO 10360-9:2013)

Artikelnummer: STD-100646

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-01-08

Antal sidor: 32