Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12181-2:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Rundhet - Del 2: Specifikationsoperatorer (ISO 12181-2:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12181 specifies the complete specification operator for roundness of integral features only and covers complete roundness profiles only, i.e. geometrical characteristics of features of the type circle.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators (ISO 12181-2:2011)

Artikelnummer: STD-77648

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-ISO/TS 12181-2:2005