Standard Svensk standard · SS-ISO 14145-1:2017

Ritmateriel - Kulspetspennor och patroner med dynamisk viskositet < 1000 mPas - Del 1: Allmän användning (ISO 14145-1:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document establishes minimum quality requirements for roller ball pens (refillable and nonrefillable) and refills for general use. Additional requirements for roller ball pens for documentary use are given in ISO 14145-2.

Ämnesområden

Kontorsutrustning (35.260) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8030087

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 14145-1:2016