Standard Svensk standard · SS-ISO 2768-1

Toleranser - Generella toleranser - Del 1: Toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta toleransangivelser

Status: Gällande

Om det på en ritning står "Toleranser enligt ISO 2768-m" är det den här standarden du behöver för att kunna få reda på vad bokstaven "m" står för och vilka värden toleranser (som inte särskilt anges) som gäller för detaljen på ritningen. Det finns fyra klasser, f, m, c och v som står för "fine", "medium" "coarse"och "very coarse".

ISO 2768 gäller huvudsakligen för detaljer av metall som formas genom skärande eller avskiljande bearbetning. Det är möjligt att använda standarden även för detaljer som tillverkas på annat sätt om det tydligt framgår på ritningen.

Det finns även andra system för generella toleranser, t.ex. för gjutgods SS EN ISO 8062-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 3: Generella toleranser och bearbetningstillägg för gjutgod.

Det är viktigt att vara medveten om att generella toleranser kan ge både för vida toleranser så att en detalj inte passar som den ska eller onödigt snäva toleranser så att den blir onödigt dyr att tillverka.

En annan standard som är bra att ha när man arbetar med form- och lägetoleranser är SS EN ISO 1101, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Geometriska toleranser - Form- och lägetoleranser.

Omfattning
Denna del av ISO 2768 avser att förenkla ritningsangivning och specificerar generella toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta toleransangivelser i fyra toleransklasser. ANM 1 — Bakgrundsidéerna till generell toleranssättning av linjära mått och vinkelmått beskrivs i bilaga A. Standarden gäller för mått hos detaljer av metalliska material som formas genom avskiljande bearbetning eller som formas av plåt. ANM 2 Dessa toleranser kan vara användbara även för andra material än metalliska. 3 Motsvarande internationella standarder finns eller är planerade, se t ex ISO 8062 1) för gjutgods. Denna del avISO 2768 gäller endast för följande mått som inte har någon direkt toleransangivelse: a) linjära mått (t ex yttermått, innermått, ansatsmått, diametrar, radier, avstånd, yttre radier och fashöjder för brutna kanter); b) vinkelmått, inklusive vinkelmått som vanligen inte anges, t ex räta vinklar (90), om inte referens är gjord till ISO 2768-2, eller vinklar på likformiga polygoner; c) linjära mått och vinkelmått som erhållits vid bearbetning av sammansatta delar.

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

Artikelnummer: STD-9318

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-10-17

Antal sidor: 8