Standard Swedish standard · SS-ISO 2768-1

General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 2768 avser att förenkla ritningsangivning och specificerar generella toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta toleransangivelser i fyra toleransklasser. ANM 1 — Bakgrundsidéerna till generell toleranssättning av linjära mått och vinkelmått beskrivs i bilaga A. Standarden gäller för mått hos detaljer av metalliska material som formas genom avskiljande bearbetning eller som formas av plåt. ANM 2 Dessa toleranser kan vara användbara även för andra material än metalliska. 3 Motsvarande internationella standarder finns eller är planerade, se t ex ISO 8062 1) för gjutgods. Denna del avISO 2768 gäller endast för följande mått som inte har någon direkt toleransangivelse: a) linjära mått (t ex yttermått, innermått, ansatsmått, diametrar, radier, avstånd, yttre radier och fashöjder för brutna kanter); b) vinkelmått, inklusive vinkelmått som vanligen inte anges, t ex räta vinklar (90), om inte referens är gjord till ISO 2768-2, eller vinklar på likformiga polygoner; c) linjära mått och vinkelmått som erhållits vid bearbetning av sammansatta delar.

Subjects

Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-9318

Edition: 1

Approved: 10/17/1990

No of pages: 8