Standard Svensk standard · SS 2422

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna V6 t o m V8

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes V6 to V8

Artikelnummer: STD-4996

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4