Standard Svensk standard · SS 1856

Splines med evolventprofil - Ritningsdata

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Involute spline joints - Drawing indications

Artikelnummer: STD-19292

Utgåva: 3

Fastställd: 1996-10-18

Antal sidor: 4

Ersätter: SMS 1856