Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-1

Geometriska produktspecifikationer - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 1: Ordlista (ISO 10360-1:2000)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10360 establishes a vocabulary for coordinate measuring machines (CMM), and their acceptance and reverification tests.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000)

Artikelnummer: STD-29184

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-24

Antal sidor: 49