Standard Svensk standard · SS-EN ISO 463:2006

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Längdindikatorer - Mätklockor, konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 463:2006, IDT)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 463:2006/AC:2009

Omfattning
This International Standard specifies the most important design and metrological characteristics of mechanical dial gauges.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-44975

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SMS 1365 , SMS 1366