Standard Svensk standard · SS-EN ISO 463:2006/AC:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Längdindikatorer - Mätklockor, konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009)

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges (ISO 463:2006/Cor 1:2007/Cor 2:2009)

Artikelnummer: STD-69237

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 15

Korrigerar: SS-EN ISO 463:2006