Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-29:2020

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 29: Linjära profilfilter - Vågelementsplines (ISO 16610-29:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies biorthogonal wavelets for profiles and contains the relevant concepts. It gives the basic terminology for biorthogonal wavelets of compact support, together with their usage.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 29: Linear profile filters: Wavelets (ISO 16610-29:2020)

Artikelnummer: STD-80021703

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-04-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 16610-29:2015