Standard Svensk standard · SS-EN 22768-1

Toleranser - Generella toleranser - Del 1: Toleranser för linjära mått och vinkelmått utan direkta toleransangivelser (ISO 2768-1:1989)

Status: Gällande

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989)

Artikelnummer: STD-13550

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-07-30

Antal sidor: 16