Standard Svensk standard · SMS 797

Arbetsoperationer - Benämningar och beteckningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Svetsmetoder (25.160.10) Övrigt (25.220.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Working operations. Designations and symbols

Artikelnummer: STD-2134

Utgåva: 2

Fastställd: 1974-07-01

Antal sidor: 35