Standard Svensk standard · SS-ISO 7863

Mätdon - Höjdmikrometrar och förhöjningsblock

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Height setting micrometers and riser blocks

Artikelnummer: STD-4601

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-09-15

Antal sidor: 12