Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13225:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon: Höjdmätare - Konstruktion och metrologiska egenskaper (ISO 13225:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes the most important design and metrological characteristics of height gauges (with analogue indication or digital indication) for linear-dimensional measurements perpendicular to a surface plate.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment; Height gauges - Design and metrological characteristics (ISO 13225:2012)

Artikelnummer: STD-86253

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-07

Antal sidor: 36