Standard Svensk standard · SS 400

Renardserier

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Series of preferred numbers

Artikelnummer: STD-4703

Utgåva: 2

Fastställd: 1983-09-15

Antal sidor: 3