Standard Svensk standard · SS 8

Måttserier - Diametermått och andra längdmått

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Preferred metric basic sizes for engineering

Artikelnummer: STD-4690

Utgåva: 4

Fastställd: 1983-09-15

Antal sidor: 3