Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 3: Riktlinjer för att nå överenskommelse om mätosäkerhetsangivelse (ISO 14253-3:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14253 provides guidelines and defines procedures for assisting the customer and supplier to reach amicable agreements on disputed measurement uncertainty statements regulated in accordance with ISO 14253-1, and so avoid costly and time-consuming disputes.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for achieving agreements on measurement uncertainty statements (ISO 14253-3:2011)

Artikelnummer: STD-79504

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 14253-3:2005