Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14253-3:2005

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 3: Riktlinjer för att nå överenskommelse beträffande mätosäkerhetsangivelse

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14253-3:2011
Omfattning
Denna del av ISO 14253 innehåller riktlinjer samt definierar rutiner för att hjälpa kunden och leverantören att göra upp i godo underhandsöverenskommelser när det gäller att ifrågasatta mätosäkerhetsangivelser som regleras enligt ISO 14253-1, och därmed undvika dyrbara och tidskrävande tvister.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for achieving agreements on measurement uncertainty statements

Artikelnummer: STD-39465

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-09

Antal sidor: 33

Ersätts av: SS-EN ISO 14253-3:2011