Standard Svensk standard · SS-ISO 129-4:2013

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Angivning av mått och toleranser - Del 4: Måttsättning på varvsritningar (ISO 129-4:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 129 specifies the dimensioning for general use on metal hulls on shipbuilding drawings.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Allmänna standarder (47.020.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation (TPD) - Indication of dimensions and tolerances - Part 4: Dimensioning of shipbuilding drawings (ISO 129-4:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-98836

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-17

Antal sidor: 20