Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-3

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 3: Koordinatmätmaskiner med roterande bordets axel som fjärde axel (ISO 10360-3:2000)

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 3: CMMs with the axis of a rotary table as the fourth axis (ISO 10360-3:2000)

Artikelnummer: STD-27585

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 18