Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10579:2013

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Angivning av mått och toleranser - Ej formstabila detaljer (ISO 10579:2010 Inklusive Rättelse 1:2011)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10579:2010 gives rules for dimensioning and tolerancing non-rigid parts where restraining of features is required during verification of dimensions and tolerances specified on a drawing.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts (ISO 10579:2010 including Cor 1:2011)

Artikelnummer: STD-98780

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 10579:2011