Standard Svensk standard · SS-ISO 14617-12

Grafiska symboler för scheman - Del 12: Don för separering, rening och blandning

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14617 specifies graphical symbols for the representation of devices for separating, purification and mixing in diagrams. For the fundamental rules of creation and application of graphical symbols in diagrams, see ISO 81714-1. For an overview of ISO 14617, information on the creation and use of registration numbers for identifying graphical symbols used in diagrams, rules for the presentation and application of these symbols, and examples of their use and application, see ISO 14617-1.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Graphical symbols for diagrams - Part 12: Devices for separating, purification and mixing

Artikelnummer: STD-32950

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 14