Standard Svensk standard · SS-ISO 9957-3

Ritmateriel - Vätskebaserade ritmedia - Del 3: Vattenbaserade färgade tuscher - Krav och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritmateriel (01.100.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Fluid draughting media - Part 3: Water-based coloured draughting inks - Requirements and test conditions

Artikelnummer: STD-21589

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 12