Standard Svensk standard · SS-ISO 9957-2:2019

Ritmateriel - Vätskebaserade ritmedia - Del 2: Svart vattenbaserat tusch som inte har sot som huvudsaklig färggivare - Krav och provning (ISO 9957-2:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements and test conditions for water-based non-India inks intended for use in draughting instruments and intended for use on natural tracing paper conforming to ISO 9961, to provide for black line technical drawings.

Ämnesområden

Ritmateriel (01.100.40) Bläck, tryckfärger (87.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Fluid draughting media - Part 2: Water-based non-India ink - Requirements and test conditions (ISO 9957-2:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80018384

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-12-02

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 9957-2