Standard Svensk standard · SS 2408

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna F6 t o m F9

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes F6 to F9

Artikelnummer: STD-4982

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3