Standard Svensk standard · SS 2453

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för axeltolkar för ISO-toleranserna x6t o m x8

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tekniska produktspecifikationer (TPS), SIS/TK 507

Internationell titel: ISO systems for insepction of plain workpieces - Tolerances for gauges for shafts x6 to x8

Artikelnummer: STD-5026

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4