Standard Svensk standard · SS-ISO 9222-1

Ritningsregler - Dynamiska tätningar - Del 1: Allmän förenklad ritning

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Tätningar, boxpackningar (21.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 1: General simplified representation

Artikelnummer: STD-13542

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-07-30

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 9222-1