Standard Svensk standard · SS-ISO 9222-2

Ritningsregler - Dynamiska tätningar - Del 2: Detaljerad förenkladritning

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Tätningar, boxpackningar (21.140)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Seals for dynamic application - Part 2: Detailed simplified representation

Artikelnummer: STD-9688

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 12