Standard Svensk standard · SS-ISO 6194-4:2009

Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av elastomer - Del 4: Provningsmetoder (ISO 6194-4:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6194 describes seals utilizing elastomeric sealing elements. They are considered suitable for use under low-pressure conditions (see ISO 6194-1:2007, 6.1). This part of ISO 6194 specifies general test requirements for rotary shaft lip-type seals. The tests may be used for qualification purposes. NOTE ISO 6194 is complementary to ISO 16589 which covers seals incorporating thermoplastic sealing elements.

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar (21.140) Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69335

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 6194-4