Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17450-3:2016

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Generella begrepp - Del 3: Toleranssatta element (ISO 17450-3:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 17450 gives default definitions for the extracted features (integral or derived) of workpieces, which are toleranced features in GPS specifications (dimensional, geometrical, or surface texture specifications). This part of ISO 17450 defines default geometrical features used to define GPS characteristics.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 3: Toleranced features (ISO 17450-3:2016)

Artikelnummer: STD-8021166

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-29

Antal sidor: 32