Standard Svensk standard · SS-ISO 14617-14:2006

Grafiska symboler för scheman - Del 14: Don för transport och materialhantering (ISO 14617-14:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14617 specifies graphical symbols in diagrams for components and devices for material transport and handling. For the fundamental rules of creation and application of graphical symbols for use in diagrams, see ISO 81714-1. For an overview of ISO 14617, information on the creation and use of registration numbers for identifying graphical symbols used in diagrams, rules for the presentation and application of these symbols, and examples of their use and application, see ISO 14617-1.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Transportörer Allmänt (53.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Graphical symbols for diagrams - Part 14: Devices for transport and handling of material (ISO 14617-14:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-44288

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-13

Antal sidor: 11