Standard Svensk standard · SS-ISO 11540:2015

Ritmateriel - Skriv- och ritinstrument - Krav på hattar till pennor för att minska risken för kvävning (ISO 11540:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies requirements to reduce the risk of asphyxiation from caps for writing and marking instruments. It relates to such instruments which in normal or foreseeable circumstances are likely to be used by children up to the age of 14 years.

This International Standard is not applicable to the following:

— writing and marking instruments which are designed or only intended for use by adults, e.g. jewellery pens, expensive fountain pens, professional technical pens;
— transit caps for refills.

Ämnesområden

Diverse apparater för hemmabruk (97.180) Barnartiklar (97.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Writing and marking instruments - Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation (ISO 11540:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8016831

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-21

Antal sidor: 20