Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5457/A1:2010

Teknisk produktdokumentation - Storlekar och utformning av ritningsblanketter - Ändring 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 (ISO 5457:1999/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-74491

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-29

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 5457