Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6412-2:2018

Ritningsregler - Förenklad ritning av rörledningar - Del 2: Isometrisk projektion (ISO 6412-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6412-2:2017 specifies supplementary rules, in addition to the general rules given in ISO 6412-1, applicable to isometric representation. Isometric representation is used where it is necessary to show the essential features clearly in three dimensions.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Övrigt (01.100.99) Rör Allmänt (23.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017)

Artikelnummer: STD-80001428

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 6412-2 , SS-ISO 6412-2